Voor elke daglichtoplossing
Snelle levering
Gratis verzending vanaf € 175,-
Direct naar de webshop >
 • Incl.Excl.
  BTW
 • 0
 • Incl.Excl.
  BTW
 • 0
  Voor elke daglichtoplossing
  Snelle levering
  Gratis verzending vanaf € 175,-

  Privacy Policy Intura B.V.

  1. Introductie

  Dit privacybeleid van Intura BV, hierna te noemen “Intura”, verstrekt informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken van bezoekers van de website, commerciële contacten, klanten en zakelijke partners van Intura. Intura vindt het belangrijk om uw persoonlijke gegevens zorgvuldig te verwerken en om u duidelijkheid te verschaffen over de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken, hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en de wettelijke rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Wij verwerken uw Intura.nl-gegevens in overeenstemming met de EU AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

  Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. We zullen altijd de nieuwste versie van dit beleid publiceren op onze website(s).

  1.1 Vragen?

  Als u vragen heeft over dit privacybeleid of de uitvoering ervan, neem dan contact met ons op:

  Intura B.V.
  Ampérestraat 15
  3861 NC Nijkerk
  [email protected]| 033 033 2022082

  1. Uw rechten

  2.1 Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens

  In het geval u vragen heeft over de persoonsgegevens die wij verwerken; u heeft recht op toegang tot alle persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Het verstrekken van dergelijke informatie zal afhankelijk zijn van het verstrekken van een passend bewijs van uw identiteit (voor dit doel zullen we meestal een fotokopie van uw paspoort accepteren die is gecertificeerd door een advocaat of bank plus een origineel exemplaar van een energierekening met uw huidige adres). We kunnen persoonlijke informatie die u opvraagt weigeren, voor zover toegestaan ​​door de wet.

  2.2 Recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te verwijderen

  In het geval dat de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden niet correct zijn; u heeft het recht om aan te vragen dat wij de persoonsgegevens die Intura over u onderhoudt, corrigeren of verwijderen. Stuur ons alstublieft een verzoek met behulp van de bovenstaande contactgegevens.

  2.3 Gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketing / verkoopgerelateerde correspondentie

  U kunt ons te allen tijde opdragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketing / verkoopgerelateerde correspondentie. In de praktijk gaat u gewoonlijk uitdrukkelijk vooraf akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden, of bieden wij u de mogelijkheid om u af te melden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. Hiervoor kunt u de hyperlink ‘uitschrijven’ gebruiken in marketing / verkoopcorrespondentie. U kunt ons ook een verzoek sturen via de bovenstaande contactgegevens.

  1. Persoonlijke gegevens die we verwerken

  We kunnen persoonlijke gegevens bijhouden afhankelijk van uw relatie(s) met Intura. Hieronder beschrijven we de soorten relatie(s) die u mogelijk heeft met Intura en hoe we persoonlijke gegevens onderhouden voor elk type relatie.

  3.1 Via elektronische nieuwsbrieven

  U kunt zich via onze website inschrijven voor een of meer van onze elektronische nieuwsbrieven. We zullen altijd om een ​​’opt-in’ vragen, wat betekent dat u expliciet uw toestemming geeft om contact met u op te nemen via nieuwsbrieven. U kunt zich op elk moment afmelden voor elektronische nieuwsbrieven door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die in elke nieuwsbrief wordt vermeld. Nadat u zich hebt afgemeld voor onze nieuwsbrief, worden uw persoonlijke gegevens uit onze administratie verwijderd.

  3.2 Als commerciële relatie

  De marketing- en salesteams van Intura streven naar goede relaties met (a) klantcontactpersonen en (b) contactpersonen van organisaties die (nog) geen klant zijn. Bij het opbouwen van commerciële relaties in de meeste gevallen, is het noodzakelijk dat persoonlijke (contact)informatie wordt uitgewisseld. Bijvoorbeeld tijdens een marketing / verkoopactiviteit of -campagne, een ontmoeting met Intura, tijdens een beurs, tentoonstellingen, symposia en via direct opgezette contacten door een medewerker van Intura. Het verstrekken van persoonlijke gegevens in deze context is altijd alleen op vrijwillige basis. Persoonlijke gegevens die u in deze context heeft verstrekt, worden bijgehouden in ons Customer Relationship Management-systeem en worden verwijderd als dit niet langer nodig is voor het doel waarvoor u deze gegevens heeft verstrekt, tenzij u ons heeft laten weten dat u op de hoogte wilt blijven van onze oplossingen en activiteiten.

  3.3 Als klant

  Intura is actief op de B2B-markt. Dit betekent dat Intura zijn oplossingen, producten en diensten aan organisaties verkoopt. Als u onze oplossingen, producten en/of diensten rechtstreeks van Intura koopt, bent u klant geworden. In dit geval wordt u geregistreerd als klant in onze informatiesystemen. Deze registratie omvat de persoonlijke contactgegevens van een of meer contactpersonen van de klant. Deze persoonlijke gegevens worden bijgewerkt of verwijderd als u geen klant van Intura meer bent en/of als er sprake is van een wijziging in de contactpersoon van uw organisatie.

  3.4 Als leverancier / zakenpartner / andere zakelijke relatie

  Intura onderhoudt relaties met leveranciers van grondstoffen, componenten, handelsgoederen en onderhoudt ook relaties met zakelijke partners en andere organisaties (zoals accountancy / payroll / IT-dienstverleners). Voor deze relaties is het noodzakelijk om de persoonlijke contactgegevens van een of meer contactpersonen te registreren. Deze persoonlijke gegevens worden bijgewerkt of verwijderd als de organisatie niet langer een relatie van Intura is en / of er een wijziging is in de contactpersoon van die organisatie.

  3.5 Als deelnemer aan een showroom voor training / bezoek

  Als een trainingsdeelnemer of als bezoeker van onze showroom, is het in sommige gevallen noodzakelijk dat u uw persoonlijke (contact)gegevens achterlaat. Alleen op vrijwillige basis. Deze gegevens kunnen we gebruiken om contact met u op te nemen voor evaluatiedoeleinden of om u aanvullende informatie te sturen in het geval u dit heeft aangevraagd. Persoonlijke gegevens die u in deze context heeft verstrekt, worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor u deze gegevens heeft verstrekt, tenzij u ons heeft laten weten dat u op de hoogte wilt blijven van onze oplossingen en activiteiten.

  3.6 Aanvragen

  In het geval u Intura benadert met (aan)vragen, bijvoorbeeld over onze oplossingen, producten of diensten, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet registreren, tenzij we contact met u opnemen voor aanvullende ondersteuning of navraag. Als dit het geval is, zullen we uw persoonlijke gegevens verwijderen zodra u een antwoord heeft ontvangen. Dit omvat vragen via telefoon, e-mail en het lokale formulier ‘Stel uw vraag’ op onze website.

  3.7 Bij een bezoek aan onze website

  Van elke persoon die onze website bezoekt, verzamelen we gebruiksstatistieken, waaronder IP-adres (geanonimiseerd, alleen herleidbaar naar een geografisch gebied en niet naar een specifieke persoon / verbinding), geografische locatie en bezoekstatistieken (inclusief bezoekduur en paginaweergaven). Wij gebruiken deze statistieken om onze website, oplossingen of diensten te verbeteren. Zie ook 7, Cookie- en trackingbeleid.

  3.8 Bij een bezoek aan ons bedrijf

  Ons gebouw en onze omgeving (parkeerplaats) kan worden beveiligd met CCTV (camera). U wordt hiervan op de hoogte gebracht zodra u ons pand betreedt. CCTV-gegevens worden alleen voor veiligheidsdoeleinden bewaard, maximaal 72 uur, tenzij er een reden is om deze gegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld voor een politieonderzoek).

  1. Bewaren van persoonlijke gegevens

  In een van de bovenstaande relaties zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor dat doel of die doeleinden. We bewaren echter documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonlijke gegevens bevatten:

  • (a) voor zover we wettelijk verplicht zijn dit te doen;
  • (b) als we van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor lopende of toekomstige gerechtelijke procedures;
  • (c) om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op het voorkomen van fraude en het verminderen van kredietrisico.
  1. Delen van persoonlijke gegevens

  In alle hierboven beschreven relaties zullen we uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor deze relatie. Wij verkopen, verhandelen of verhuren nooit uw persoonlijke gegevens aan anderen buiten Intura zonder uw toestemming of zonder een van de hieronder beschreven situaties.

  5.1 Delen van persoonlijke gegevens

  Intura zal geen persoonlijke gegevens met derden delen, tenzij dit onder onze controle en onder strikte voorwaarden is. In het geval dat we een derde partij nodig hebben om toegang te krijgen tot uw informatie, zullen we ervoor zorgen dat deze derde partij handelt in overeenstemming met dit privacybeleid en dat een geheimhoudingsverklaring is ondertekend met deze derde partij. Voorbeelden van derden in dit verband zijn onder meer zakenpartners, marktonderzoekbureaus, HR-dienstverleners en adviesbureaus.

  5.2 Derden die persoonsgegevens verwerken die onder onze controle staan

  Intura gebruikt derde partijen zoals serviceproviders (zoals payroll), externe hostingproviders of Software as a Service (SaaS)-providers die persoonsgegevens verwerken die wij beheren. In het geval dat een derde partij persoonsgegevens onder ons beheer verwerkt, zorgt Intura ervoor dat een Data Processing Agreement (zoals beschreven in de AVG) aanwezig is.

  1. Beveiligen van persoonlijke gegevens

  We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging of accidenteel verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang en tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking. Ook eisen we van onze gegevensverwerkers dat zij dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen implementeren. In het onwaarschijnlijke geval van een (vermoedelijke) inbreuk in de persoonlijke gegevens zullen wij u en de juiste gegevensbeschermings autoriteit binnen 72 uur na ontdekking op de hoogte brengen, volgens de regels uiteengezet in de AVG.

  1. Cookie en trackingbeleid

  www.intura.nl is de website die eigendom is van en beheerd wordt door Intura. In dit gedeelte vindt u informatie over welke cookies kunnen worden ingesteld wanneer u de site bezoekt en hoe u deze cookies kunt weigeren of verwijderen. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies op de manier die wordt beschreven in dit beleid.

  7.1 Wat zijn cookies?

  Een cookie is een klein gegevensbestand dat op uw computer of een ander apparaat wordt geplaatst, zodat een website u als gebruiker kan herkennen wanneer u met dezelfde computer en webbrowser naar de website terugkeert, hetzij voor de duur van uw bezoek (met behulp van een ‘sessiecookie’) of voor herhaalbezoeken (een ‘persistent cookie’). Andere soortgelijke bestanden werken op dezelfde manier en we gebruiken het woord ‘cookie’ in dit beleid om te verwijzen naar alle bestanden die op deze manier informatie verzamelen.

  Cookies zijn een uiterst gebruikelijke technologie voor het onthouden van bepaalde informatie over een bezoeker van een website. De overgrote meerderheid van websites maakt momenteel gebruik van cookies en ze worden vaak gebruikt voor een breed scala aan taken. We gebruiken de volgende cookies:

  • a) Strikt noodzakelijke cookies: indien nodig voor de werking van de website;
  • b) Analytische / prestatiecookies: om het gebruik van de site te analyseren, bijvoorbeeld het herkennen en tellen van het aantal bezoekers en hoe ze zich verplaatsen op de site. Dit helpt ons om te zien welke delen van de site populair zijn en welke secties verbeterd moeten worden om de ervaring voor gebruikers beter te maken;
  • c) Functionaliteitscookies: om u te herkennen wanneer u terugkeert naar de site, zodat de inhoud voor u kan worden gepersonaliseerd, bijvoorbeeld door uw land- en sitevoorkeuren te onthouden; en
  • d) Targeting cookies: om uw bezoek aan de site en de pagina’s die u heeft bezocht en links die u heeft gevolgd te registreren. We zullen dit gebruiken om de site relevanter te maken voor uw interesses.

  7.2 Hoe u cookies kunt beheren en verwijderen

  Toen u de site betrad, kreeg u een bericht dat u op de hoogte bracht van ons gebruik van cookies. We moesten een cookie gebruiken om u die kennisgeving te presenteren (u kunt de details van deze cookie bekijken onder ‘Cookie-acceptatie’ in de onderstaande tabel). Als u de site blijft gebruiken, worden er meer cookies en andere trackingtechnologieën op uw computer geplaatst, zoals beschreven in de bovenstaande tabel, om uw gebruikerservaring op de site te verbeteren. Door de site te blijven gebruiken en / of door onze voorwaarden en ons privacybeleid te accepteren, stemt u in met het gebruik van dergelijke cookies en trackingtechnologie.

  We zullen geen cookies gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie over u te verzamelen. Als u echter de cookies wilt beperken of blokkeren die zijn ingesteld door deze site (of, inderdaad, op een andere site), kunt u dit doen via de instellingen van uw browser. De ‘Help’-functie in uw browser moet u vertellen hoe. Met betrekking tot cookies die via deze site worden ingesteld, kan het ook mogelijk zijn om deze cookies uit te schakelen door de instructies te volgen die worden gegeven in de sectie ‘Opting Out’ in elk van de onderstaande tabellen.

  U kunt ook een bezoek brengen aan http://www.allaboutcookies.org/ met uitgebreide informatie over hoe u dit kunt doen in een groot aantal verschillende browsers. U vindt ook meer informatie over het verwijderen van cookies van uw computer, evenals meer algemene informatie over cookies. Houd er rekening mee dat, aangezien deze websites geen eigendom zijn van of beheerd worden door Intura, wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan.

  Houd er rekening mee dat het beperken van cookies kan betekenen dat u niet ten volle kunt profiteren van alle functies of services die beschikbaar zijn op deze site.

  7.3 Belangrijkste cookies die op onze website worden gebruikt

  Hieronder staat een lijst met de belangrijkste cookies die op de site worden gebruikt en waarvoor ze worden gebruikt

  Cookie Name

  Google Analytics

  ID

  _ga

  _gat

  Doel

  Met deze cookie kunnen we:

  Informatie verzamelen over uw computer, inclusief uw IP adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeem administratie en om rapporten te maken, de grootte van het publiek inschatten en gebruikspatronen; en anoniem acties volgen rond de site.

  Vervallen

  Dit is een blijvende cookie die op uw apparaat blijft staan na uw browsersessie is beëindigd.

  Bron van Cookie

  Google

  Verdere informatie

  Deze site maakt gebruik van Google Analytics; een webanalyse-service aangeboden door Google, Inc. Google Analytics stelt een cookie in om uw gebruik van deze Site te evalueren en compileert rapporten voor ons op website-activiteit. Deze cookie verzamelt geen informatie die een persoon identificeert. Zie voor het afwijzen of verwijderen van deze cookies https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

   7.4 Cookies van derden

  Merk op dat om uw website-ervaring te verbeteren, derden ook cookies kunnen gebruiken. We voegen bijvoorbeeld soms videocontent in van websites zoals YouTube en YouTube kan cookies in uw browser plaatsen om de video weer te geven en niet-toewijsbare statistische informatie te controleren.

  Als gevolg hiervan, wanneer u een pagina bezoekt met inhoud die is ingesloten, ontvangt u mogelijk cookies van deze websites. We hebben geen controle over de verspreiding van deze cookies en u moet de desbetreffende website van derden raadplegen voor meer informatie hierover.

  Informatie over het privacybeleid van YouTube is te vinden op: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

  7.5 E-mail volgen

  Sommige e-mails die we u toesturen kunnen een ‘pixel’ of bijgehouden links bevatten, waarmee wij kunnen vaststellen wanneer u de e-mail heeft geopend en om te verifiëren welke links in de e-mail u heeft geopend. We gebruiken deze informatie om te bepalen welke delen van onze e-mails voor u het meest van belang zijn.

  U kunt de pixel verwijderen door de e-mail te verwijderen. Als u de pixel niet naar uw computer of andere apparaten wilt downloaden, kunt u dit doen door ervoor te kiezen e-mails van ons te ontvangen in platte tekst in plaats van HTML.

  U kunt zich ook afmelden voor onze mailinglijst door op de link ‘Uitschrijven’ in de e-mail te klikken of door contact met ons op te nemen via [email protected].

  7.6 Wijzigingen

  We kunnen dit cookiebeleid op elk moment wijzigen door een kopie van het herziene beleid op de site te plaatsen. Alle wijzigingen worden van kracht op de datum waarop we de gewijzigde voorwaarden op de site plaatsen. Als u de site blijft gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan het gewijzigde beleid.

  7.7 Neem contact met ons op

  Als u vragen of opmerkingen heeft over cookies of uw privacy bij het gebruik van deze site, neem dan contact met ons op via [email protected].

  Log in en bestel eenvoudig

  Nieuwe klant? Maak een account.

  Vragen? Neem contact met ons op!

  Bel ons

  Bereikbaar ma-vr 9.00-17.30u

  033-2022082

  E-mail

  Stel uw vraag

  Stuur e-mail

  Social media

  Socials

  9,5Review LogoWij scoren een 9,5 op Kiyoh

  Intura B.V.

  Ampérestraat 15
  3861 NC
  Nijkerk Bekijk op Google Maps

  BTW nummer: NL854817360B01
  KvK nummer: 62436120
  Bankrelatie ING Bank: NL47INGB0006764730

  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking

  Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »